POSTZEGEL VAN DE DAG

Afsluitdijk gereed

Al in de 17de eeuw had Hendrik Stevin een plan voor het afsluiten van de Zuiderzee. Dit was toen technisch nog niet uitvoerbaar. In 1886 vindt oprichting van de Zuiderzeevereniging plaats en Cornelis Lely wordt aangesteld als adviseur. Als Minister van Waterstaat (1891) presenteert hij zijn plan. Uitvoering van het plan stagneert: men vraagt zich af of de kosten wel tegen de baten opwegen. Onder invloed van Lely maakt de koningin in 1913 bekend toch tot uitvoering van het plan over te willen gaan, maar de Eerste Wereldoorlog verhindert dit. De Zuiderzeevloed van 1916 toonde nog eens aan, hoe kwetsbaar dit stuk Nederland was. In 1918 wordt het wetsvoorstel dan toch aangenomen en in 1920 wordt met de inpoldering begonnen door aanleg van de Amsteldiepdijk, in 1927 gevolgd door de Afsluitdijk. Deze komt gereed op 28 mei 1932.

Bekijk de emissie >

UITGELICHT VERHAAL

Nederland in oorlog

Na jaren van oorlog keek Nederland eind 1944 hoopvol uit naar het einde van de bezetting. Bij postzegeldrukkerij Enschedé begon ontwerper C.A. Mechelse op eigen initiatief en in het diepste geheim met het ontwerpen van een bevrijdingspostzegel. Als afbeelding koos hij een leeuw die een draak verslaat, alles in oranje.

Een gevaarlijk...

Lees hier het hele verhaal >

QUIZ

Postzegels en oorlog

7358016e4a61076effa02a97e83efb0aa4f3fa2fc95ecc7f12.png
Verzet en bevrijding, welke feiten zijn bekend?

Beantwoord de 10 vragen in deze quiz >