POSTZEGEL VAN DE DAG

Oprichting Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Op 28 februari 1912 werd in het Stadhuis in Den Haag de 'Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten' (VNG) opgericht. Het doel van de VNG was onder andere het gezamenlijk behartigen van de gemeentelijke belangen tegenover de regering en het gezamenlijk inkopen van steenkolen voor de gemeentelijke gasfabrieken.
Tegenwoordig richt de VNG zich op kennisdeling, belangenbehartiging en dienstverlening voor de gemeenten, waartoe ook de gewesten Aruba en Curaçao en de bijzondere gemeenten Bonaire, Saba en Sint Eustatius behoren.

Bekijk de emissie >

UITGELICHT VERHAAL

Verborgen romantiek

Aan het einde van de 19de eeuw kwam er vanuit Duitsland een nieuwe rage aanwaaien: de postzegeltaal. Door de manier waarop je een postzegel op een prentbriefkaart plakte kon je geheime boodschappen aan elkaar doorgeven. 

Een postzegel op zijn kop kon 'Ik bemin u’  betekenen. Voorwaarde om deze boodschappen te kunnen begrijp...

Lees hier het hele verhaal >

QUIZ

Alleen voor dames!

dbc5a30727543901d560ec21ae70ca4625538dfb59bfabb9cb.png
Beroemde vrouwen

Beantwoord de 9 vragen in deze quiz >