EMISSIE

POSTZEGELS NEDERLAND 1944 Winterhulp - Volksdienstzegels

Reden uitgifte: ten behoeve van de Winterhulp en de Nederlandschen Volksdienst
Uitgiftedatum: uitgegeven van 6 maart t/m 5 juli 1944
Gebruiksperiode: 6 maart 1944 t/m 31 december 1944; per dienstorder 1 november 1944 van het Tijdelijk Hoofdbestuur der PTT ingetrokken.
Perforatie: kamtanding 12½ : 12