EMISSIE

POSTZEGELS NEDERLAND 1956 Europapostzegel

Reden uitgifte: in het kader van de Europese integratie wordt er door de landen van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal naar gestreefd tot een nauwere samenwerking op het gebied van posterijen en de verre-berichtgeving te komen. Door PTT-ministers van bedoelde (zes) landen is daarom besloten, dat elk dier landen in 1956 een postzegel zal uitgeven, welke de Europese gedachte symboliseert. Deze zegel zal in elk land dezelfde voorstelling dragen en op dezelfde dag verschijnen.
Uitgiftedatum: 15 september 1956 t/m 14 november 1956; indien de postzegels nog niet waren uitverkocht kon de verkoop worden voortgezet tot en met 14 december 1956
Gebruiksperiode: 15 september 1956 t/m 31 december 1957
Perforatie: kamtanding 12¾ : 14