EMISSIE

POSTZEGELS NEDERLAND 1935 Zomerpostzegels

Reden uitgifte: in 1935 wordt besloten jaarlijks zomerpostzegels uit te geven waarbij na aftrek van alle kosten de opbrengst ten goede komt van nationale verenigingen of instellingen die een sociaal doel nastreven dan wel van cultureel belang zijn. In 1935 komt de opbrengst voor de helft ten goede aan de Nederlandsche Vereeniging tot bevordering van den arbeid voor onvolwaardigen (AVO), die de opbrengst zal gebruiken voor het scheppen van werkgelegenheid en het verbeteren der sociaal-economische positie van die onvolwaardigen. De andere helft komt ten goede aan de belangrijke orkesten van ons land.
Uitgiftedatum: 1½ cent en 5 cent: van 17 juni t/m 12 oktober 1935
6 cent en 12½ cent: van 20 juni t/m 12 oktober 1935
Gebruiksperiode: vanaf verkrijgbaarheid t/m 31 december 1940
Perforatie: 1½ en 6 cent: kamtanding 12½ : 12
5 en 12½ cent: lijntanding 12